Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31301
Title: Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn cố định đạm từ đất vùng rễ lúa tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
Authors: PGS. TS Ngô, Thanh Phong
Vũ, Lương Hương Ly
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Từ 7 mẫu đất vùng rễ lúa của 7 xã thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã phân lập được 30 dòng vi khuẩn cố định đạm trên môi trường Pseudomonas Isolation Agar (PIA). Khuẩn lạc chủ yếu có màu trắng (33,33% trắng đục và 46,67% trắng trong), số ít có màu vàng (20,00%); độ nổi mô (83,33%), bìa nguyên (60,00%), bề mặt ướt, hình dạng tròn chiếm phần lớn. Tế bào vi khuẩn có dạng hình que hoặc hình cầu. Kiểm tra khả năng cố định đạm bằng phương pháp Phenol nitroprusside cho thấy tất cả các dòng đều có khả năng tổng hợp NH4+. Giá trị NH4+ trung bình sau 7 ngày tổng hợp biến thiên từ 0,147 – 2,774 mg/L. Tuyển chọn 7/30 dòng vi khuẩn phân lập được có khả năng tổng hợp NH4+ cao chủng cho cây lúa trồng trong ống nghiệm. Đánh giá hiệu quả của 7 dòng vi khuẩn này qua các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao thân lá, chiều dài rễ và khối lượng khô của cây lúa IR 50404 trồng trong dung dịch khoáng không đạm đến giai đoạn 21 ngày tuổi. Kết quả thí nghiệm thu được 3/7 (TA2, TA5 và TĐB3) dòng vi khuẩn có khả năng cung cấp đạm cho lúa với hiệu quả khá tốt được biểu hiện qua chiều cao, chiều dài rễ và khối lượng khô của cây lúa sau 21 ngày.
Description: 38tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31301
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.