Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31301
Nhan đề: Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn cố định đạm từ đất vùng rễ lúa tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
Tác giả: PGS. TS Ngô, Thanh Phong
Vũ, Lương Hương Ly
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Từ 7 mẫu đất vùng rễ lúa của 7 xã thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã phân lập được 30 dòng vi khuẩn cố định đạm trên môi trường Pseudomonas Isolation Agar (PIA). Khuẩn lạc chủ yếu có màu trắng (33,33% trắng đục và 46,67% trắng trong), số ít có màu vàng (20,00%); độ nổi mô (83,33%), bìa nguyên (60,00%), bề mặt ướt, hình dạng tròn chiếm phần lớn. Tế bào vi khuẩn có dạng hình que hoặc hình cầu. Kiểm tra khả năng cố định đạm bằng phương pháp Phenol nitroprusside cho thấy tất cả các dòng đều có khả năng tổng hợp NH4+. Giá trị NH4+ trung bình sau 7 ngày tổng hợp biến thiên từ 0,147 – 2,774 mg/L. Tuyển chọn 7/30 dòng vi khuẩn phân lập được có khả năng tổng hợp NH4+ cao chủng cho cây lúa trồng trong ống nghiệm. Đánh giá hiệu quả của 7 dòng vi khuẩn này qua các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao thân lá, chiều dài rễ và khối lượng khô của cây lúa IR 50404 trồng trong dung dịch khoáng không đạm đến giai đoạn 21 ngày tuổi. Kết quả thí nghiệm thu được 3/7 (TA2, TA5 và TĐB3) dòng vi khuẩn có khả năng cung cấp đạm cho lúa với hiệu quả khá tốt được biểu hiện qua chiều cao, chiều dài rễ và khối lượng khô của cây lúa sau 21 ngày.
Mô tả: 38tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31301
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.