Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31303
Title: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE CỦA VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Authors: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
HUỲNH, THỊ NGỌC TRÂN
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Sodium tripolyphosphate (STPP) là một polymer phosphate, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có vai trò như chất bảo quản hải sản, thịt gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, khi được thải ra môi trường, STPP tồn lưu nhiều sẽ gây ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Trong tự nhiên, một số vi khuẩn có khả năng hấp thu và sử dụng phosphate cho sự tăng trưởng. Đề tài này được thực hiện nhằm khảo sát khả năng hấp thu STPP của các dòng vi khuẩn được phân lập từ nước thải chế biến thủy sản trong điều kiện được thông khí và không thông khí. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số 30 dòng vi khuẩn phân lập, 2 dòng vi khuẩn PP11.1 và PP13.2 có khả năng tạo sinh khối cao trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung sodium tripolyphosphate và sodium acetate. Kết quả khảo sát khả năng hấp thu STPP ở nồng độ 100 ppm và 200 ppm trong điều kiện thông khí và không thông khí cho thấy khi được bổ sung STPP 100 ppm và được nuôi cấy trong điều kiện thông khí, cả 2 dòng vi khuẩn có khả năng hấp thu STPP hiệu quả hơn. Dòng vi khuẩn PP13.2 hấp thu STPP cao nhất, đạt 68,88% sau 3 ngày nuôi cấy.Từ khóa: Nước thải chế biến thủy sản, sodium tripolyphosphate, vi khuẩn
Description: 22tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31303
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.