Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31304
Nhan đề: Phân lập vi khuẩn có khả năng hấp thu chì và khảo sát khả năng hóa hướng động
Tác giả: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Chì hay hợp chất chứa chì là những chất có nhiều ứng dụng trong đời sống và cũng là một trong những kim loại nặng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. Trong tự nhiên, một số vi khuẩn được chứng minh có khả năng hấp thu chì như Bacillus cereus, Arthrobacter sp., Pseudomonas marginalis,… Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập vi khuẩn có khả năng hấp thu chì và khảo sát khả năng hóa hướng động của vi khuẩn theo kim loại này. Từ các mẫu đất được thu tại bãi rác sinh hoạt ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 16 dòng vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung chì (PbCl2) đã được phân lập, trong đó 4 dòng vi khuẩn gồm PB12.1, PB23.1, PB23.2, PB34.2 phát triển nhanh nhất trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung PbCl2 (80 mg/L). Khảo sát khả năng hóa hướng động cho thấy 2 dòng PB23.2 và PB28 có khả năng hóa hướng động theo chì, trong đó dòng PB23.2 di chuyển theo chì nhanh hơn so với dòng PB28. Dòng vi khuẩn PB23.2 vừa có khả năng tạo sinh khối cao trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung PbCl2, vừa có khả năng hóa hướng động theo PbCl2 nên đây là dòng vi khuẩn tiềm năng có thể ứng dụng cho các nghiên cứu tiếp theo để khảo sát sự hấp thu sinh học chì trong môi trường.
Mô tả: 32tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31304
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.