Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31307
Title: Chính sách dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế
Authors: Hồ, Thị Thu Hương
Keywords: Chính sách
Dân tộc
Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.78-80
Abstract: Ở Thừa Thiên - Huế, đồng bào các dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở vùng núi của 2 huyện Nam Đông, A Lưới và một số xã ở Thị xã Hương Trà, các huyện Phong Điền, Phú Lộc. Đây là những vùng tuy có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế, nhưng các điều kiện tự nhiên, xã hội còn nhiều khó khăn. Với nhiều chính sách hỗ trợ của Trung ương và Tỉnh, những năm gần đây đã có nhiều chương trình, dự án lồng ghép đầu tư cho các địa phương. Tuy có rất nhiều nguồn lực được tập trung đầu tư cho miền núi, vùng dân tộc thiểu số, nhưng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng này vẫn chậm hơn so mặt bằng chung của cả nước. Đời sống đa số bà con đồng bào vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, sinh kế thiếu bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31307
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.