Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31308
Title: Cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế: thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Cơ chế
Tài chính
Sự nghiệp
Y tế
Tự chủ
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.81-83
Abstract: Trong thời gian qua cơ chế hoạt động, tài chính của các đơn vị sự nghiệp y công lập ở Việt Nam đã từng bước đã được đổi mới theo hướng: Tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị. Các đơn vị được vay vốn, huy động vốn, liên doanh liên kết hợp tác đầu tư để cải tạo mở rộng mua sắm trang thiết bị và phát triển cơ sở khám chữa bệnh để nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên khi thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập vẫn tồn tại những khó khăn hạn chế nhất định. Bài viết tìm hiểu cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, thực trạng cơ chế tự chủ và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31308
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.