Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3131
Title: Tác động của kinh doanh du lịch trực tuyến đến phát triển bền vững của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng: trường hợp tỉnh Quảng Bình
Authors: Đinh, Hồng Linh
Nguyễn, Văn Chung
Keywords: Đại lý du lịch trực tuyến
Doanh nghiệp kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng
Thương mại điện tử
Tác động kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.71-76
Abstract: Nghiên cứu này tập trung hai vấn đề quan trọng: ảnh hưởng của các đại lý kinh doanh du lịch trực tuyến đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng và sự sống còn của doanh nghiệp lữ hành truyền thống. Kết quả cho thấy các đại lý kinh doanh du lịch trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn các công ty lữ hành truyền thống, cả hai hình thức du lịch trực tuyến và du lịch lữ hành truyền thống đều tác động tích cực đến kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch nghỉ dưỡng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3131
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_440.97 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.