Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31311
Title: Mạng lưới Metro Hà Nội bước khởi động quan trọng
Keywords: Metro Hà Nội
Khởi động
Mạng lưới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.4-5
Abstract: Ngày 4/7 Hội KHKT cầu đường Việt Nam (HCĐVN) đã có chuyến dã ngoại đầu tiên sau thời kì nhiều hoạt động, nhất là hoạt động dã ngoại bị ngừng trệ do dịch covid 19. Đây là một trong các hoạt động nằm trong chủ trương của Lãnh đạo HCĐVN tạo điều kiện cho cán bộ TW Hội, hội viên và các chuyên gia trong Hội đồng khoa học công nghệ HCĐVN tham quan tìm hiểu các kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại đang triển khai áp dụng tại các công trình giao thông trọng điểm của đất nước. Đây cũng là một trong các hoạt động hướng tới Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội KHKT cầu đường Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31311
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
697.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.