Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31317
Title: Xác định tính nhạy với thuốc kháng sinh của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập từ cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Đặng, Thị Hoàng Oanh
Lưu, Thanh Sang
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm xác định tính nhạy với kháng sinh của 5 chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra. Vi khuẩn được phân lập có nguồn gốc từ các ao nuôi cá tra thương phẩm tỉnh An Giang. Phương pháp dán đĩa kháng sinh và phương pháp đục đĩa thạch được sử dụng để kiểm tra tính nhạy của vi khuẩn được đánh giá thông qua giá trị của vòng vô trùng (mm) theo tiêu chuẩn của Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2014). Kết quả cho thấy, với 4 chủng vi khuẩn E.i2, E.i3, E.i4 và E.i5 cho kết quả nhạy trung bình và chủng vi khuẩn E.i6 cho kết quả nhạy cao với doxycyline. Tất cả 5 chủng vi khuẩn trên cho kết quả kháng cao với florfenicol và kháng hoàn toàn với sulfadimethoxine/trimethoprim.
Description: 11tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31317
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
380.94 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.