Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31321
Title: Dự báo tuổi thọ sử dụng của công trình cầu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn thép trong bê tông có xét đến ảnh hưởng của tĩnh tải và hoạt tải trên cầu
Authors: Trần, Thế Tuyền
Hồ, Xuân Ba
Trương, Văn Quyết
Keywords: Tuổi thọ sử dụng
Thời gian khởi đầu ăn mòn
Hệ số khuếch tán
Tải trọng
Ứng suất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.25-28
Abstract: Bài báo trình bày kết quả tính toán dự báo tuổi thọ sử dụng của các kết cấu công trình bê tông cốt thép ở khu vực ven biển Việt Nam có xét đến ảnh hưởng của tải trọng thường xuyên và hoạt tải. Tuổi thọ kết cấu trụ cầu theo tiêu chí ăn mòn cốt thép trong bê tông được tính toán với các điều kiện môi trường khác nhau bao gồm vùng không khí biển, vùng thủy triều lên xuống và vùng ảnh hưởng bởi sóng biển. Kết quả cho thấy ảnh hưởng đáng kể của các vùng môi trường biển đến tuổi thọ cấu kiện khi có xét đến cả ảnh hưởng của tĩnh tải và hoạt tải hoặc khi chỉ xét tĩnh tải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31321
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.