Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31322
Nhan đề: Tính toán độ ổn định mái Taluy nền đường gia cố bằng bao địa kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Ngà
Nguyễn, Thị Huệ
Nguyễn, Tuấn Tú
Kiều, Lan Hương
Từ khoá: Taluy
Bao địa kỹ thuật
Hệ số ổn định
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.29-34
Tóm tắt: Ổn định mái taluy nền đường luôn đóng vai trò quan trọng, đặt nền tảng cho sự ổn định, bền vững cho mọi công trình giao thông đường bộ nói chung. Tuyến đường thường đi qua nhiều vùng khí hậu, với địa hình địa mạo và địa chất rất khác nhau. Điều này dẫn đến có nhiều nguyên nhân gây nên sự mất ổn định mái taluy, nên việc lựa chọn phương án đảm bảo ổn định cho mái taluy còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Công nghệ bao địa kỹ thuật là một trong những giải pháp mới được lựa chọn để gia cố mái taluy với những ưu điểm của mình. Trong nội dung nghiên cứu của bài báo, nhóm tác giả mới chỉ đề cập đến việc tính toán hệ số ổn định khi gia cố mái dốc bằng giải pháp này, phạm vi áp dụng chủ yếu cho loại đất có cường độ chịu tải không cao và chiều cao đất đắp thấp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31322
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.