Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31323
Title: Phân tích bài toán kinh tế đối với dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U chiều dài nhịp 30m dưới ảnh hưởng của cường độ bê tông
Authors: Phạm, Mỹ Linh
Keywords: Dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ u
Cường độ bê tông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.35-39
Abstract: Bài báo này phân tích bài toán kinh tế đối với dầm mặt cắt chữ U chiều dài nhịp 30m khi thay đổi cường độ bê tông. Bài báo đưa ra được khối lượng và dự toán chi tiết cho 1 nhịp dầm U30 trong một số trường hợp, qua đó làm rõ hơn về hiệu quả kinh tế khi sử dụng bê tông cường độ cao cho dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31323
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.