Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31323
Nhan đề: Phân tích bài toán kinh tế đối với dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U chiều dài nhịp 30m dưới ảnh hưởng của cường độ bê tông
Tác giả: Phạm, Mỹ Linh
Từ khoá: Dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ u
Cường độ bê tông
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.35-39
Tóm tắt: Bài báo này phân tích bài toán kinh tế đối với dầm mặt cắt chữ U chiều dài nhịp 30m khi thay đổi cường độ bê tông. Bài báo đưa ra được khối lượng và dự toán chi tiết cho 1 nhịp dầm U30 trong một số trường hợp, qua đó làm rõ hơn về hiệu quả kinh tế khi sử dụng bê tông cường độ cao cho dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31323
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.