Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31324
Title: Ảnh hưởng hỗn hợp chất chiết thảo dược lên đáp ứng miễn dịch của cá lóc (Channa striata)
Authors: Bùi, Thị Bích Hằng
Lâm, Văn Phát
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của các chất chiết ổi và chùm ngây lên tăng trưởng, các chỉ tiêu huyết học và khả năng phòng bệnh do vi khuẩn A. schubertii trên cá lóc (Channa striata). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (đối chứng (0%), 1% chất chiết ổi, 1% chất chiết chùm ngây, hỗn hợp chất chiết ổi: chùm ngây theo tỉ lệ 0.5%: 0.5% và 1%: 1%. Cá được thu mẫu máu sau khi cho ăn 3 và 6 tuần. Cá được phân tích tăng trưởng và cảm nhiễm vi khuẩn A. schubertii vào tuần thứ 6. Kết quả cho thấy các chất chiết ổi và chùm ngây không ảnh hưởng lên sự tăng trưởng của cá lóc sau 6 tuần cho ăn. Mật độ tổng hồng cầu và tổng bạch cầu, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính, tế bào lympho đều tăng ở các nghiệm thức cho ăn thức ăn bổ sung thảo dược.Sau khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn A. schubertii, tỉ lệ chết ở các nghiệm thức bổ sung thảo dược thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng. Trong đó, nghiệm thức bổ sung hỗn hợp0,5% ổi:0,5% chùm ngâycho giúp giảm đáng kể thấp nhất tỉ lệ chết của cá lóc so với nghiệm thức còn lại (p<0,05).
Description: 18tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31324
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
838.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.