Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31328
Title: Phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo để dự đoán tải trọng tới hạn của cột ống thép nhồi bê tông mặt cắt ngang hình Elip
Authors: Bùi, Gia Linh
Nguyễn, Thùy Anh
Keywords: Máy véc-tơ hỗ trợ (SVM)
Cột CFST hình elip
Tải trọng tới hạn (Pu)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.38-44
Abstract: Cột ống thép nhồi bê tông (CFST) đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà nhiều ưu điểm so với các kết cấu thông thường làm bằng thép hoặc bê tông cốt thép. Với đặc điểm là cấu kiện chịu nén, nên khả năng chịu lực dọc trục của cột CFST là một trong những tính chất cơ học quan trọng cần được nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31328
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.