Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31329
Title: Đề xuất loại bê tông nhựa cải tiến phù hợp áp dụng trong xây dựng mặt đường sân bay tại Việt Nam
Authors: Vũ, Đình Nguyên
Nguyễn, Văn Nam
Vũ, Đức Sỹ
Keywords: Mặt đường sân bay
Mặt đường BTN
BTN cải tiến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.45-51
Abstract: Mặt đường bê tông nhựa (BTN) và mặt đường bê tông xi măng (BTXM) là hai loại mặt đường cấp cao phổ biến được sử dụng để xây dựng đường cất hạ cánh (ĐCHC) tại các cảng hàng không (CHK) trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hiện nay, nước ta có 14 CHK đang khai thác có sử dụng mặt đường BTN hoặc thiết kế tăng cường bằng BTN. Mặt đường BTN sân bay nhìn chung có nhiều ưu điểm so với mặt đường BTXM. Tuy vậy, thực tế khai thác mặt đường BTN tại một số sân bay ở Việt Nam đã xuất hiện hư hỏng sau thời gian khai thác ngắn. Vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất loại BTN phù hợp áp dụng trong xây dựng mặt đường sân bay tại Việt Nam là rất cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31329
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.