Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31333
Title: Kiềm chế tai nạn giao thông: Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe!
Authors: Đặng, Tiến
Keywords: Kiềm chế tai nạn giao thông
Siết chặt đào tạo
Sát hạch lái xe
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 07 .- Tr.58
Abstract: Theo các chuyên gia, Bộ Công an, nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ do lỗi vi phạm của người tham gia giao thông chiếm trên 90% số vụ. Trong nhiều vụ, trách nhiệm chủ yếu thuộc về người lái xe gây tai nạn; mà chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31333
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
485.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.