Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31336
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.) lên sức khỏe của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trần, Thị Tuyết Hoa
Trần, Văn Đợi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế độ cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết diệp hạ châu đến khả năng tăng cường miễn dịch và sức đề kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Nghiên cứu thực hiện trong thời gian 4 tuần với chế độ bổ sung chất chiết khác nhau, gồm nghiệm thức đối chứng và 2 nghiệm thức thí nghiệm (bổ sung chất chiết diệp hạ châu 1%; bổ sung chất chiết diệp hạ châu 2%). Kết quả nghiên cứu ghi nhận: (i) Chế độ cho ăn có bổ sung chất chiết diệp hạ châu giúp gia tăng chỉ tiêu huyết học ở tôm thẻ chân trắng, đặc biệt là chỉ tiêu bạch cầu có hạt; (ii) Chế độ cho ăn có bổ sung chất chiết diệp hạ châu 2% giúp tăng tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng khi cảm nhiễm WSSV. Kết quả phân tích mô bệnh cho thấy gan tụy, mang tôm thí nghiệm ở các nghiệm thức sử dụng diệp hạ châu trong thức ăn có những tổn thương nhưng không là dấu hiệu bệnh đặc trưng của tôm nhiễm WSSV.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31336
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
441.13 kBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.