Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31336
Nhan đề: Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.) lên sức khỏe của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Tác giả: Trần, Thị Tuyết Hoa
Trần, Văn Đợi
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế độ cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết diệp hạ châu đến khả năng tăng cường miễn dịch và sức đề kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Nghiên cứu thực hiện trong thời gian 4 tuần với chế độ bổ sung chất chiết khác nhau, gồm nghiệm thức đối chứng và 2 nghiệm thức thí nghiệm (bổ sung chất chiết diệp hạ châu 1%; bổ sung chất chiết diệp hạ châu 2%). Kết quả nghiên cứu ghi nhận: (i) Chế độ cho ăn có bổ sung chất chiết diệp hạ châu giúp gia tăng chỉ tiêu huyết học ở tôm thẻ chân trắng, đặc biệt là chỉ tiêu bạch cầu có hạt; (ii) Chế độ cho ăn có bổ sung chất chiết diệp hạ châu 2% giúp tăng tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng khi cảm nhiễm WSSV. Kết quả phân tích mô bệnh cho thấy gan tụy, mang tôm thí nghiệm ở các nghiệm thức sử dụng diệp hạ châu trong thức ăn có những tổn thương nhưng không là dấu hiệu bệnh đặc trưng của tôm nhiễm WSSV.
Mô tả: 15tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31336
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
441.13 kBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.