Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31339
Title: Phân lập vi khuẩn có khả năng hấp thu cobalt và khảo sát khả năng hoá hướng động
Authors: Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Sông Tiền
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Cobalt là kim loại nặng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và trong sản xuất pin lithium-ion. Khi lưu tồn trong đất và nước, cobalt gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập vi khuẩn bản địa có khả năng hấp thu cobalt. Từ các mẫu đất được thu ở bãi rác quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 9 dòng vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung Co2+ đã được phân lập. Sau 5 ngày nuôi cấy trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng có bổ sung glucose và Co2+, 3 dòng vi khuẩn CO3, CO6 và CO9 thể hiện khả năng hấp thu cobalt cao ở nồng độ 250 ppm. Sau 4 ngày nuôi cấy, dòng CO3 có hiệu suất hấp thu cobalt cao nhất (55,9%), kế đến là dòng CO6 (48,9%). Khảo sát khả năng hóa hướng động cho thấy dòng CO6 có khả năng hóa hướng động theo cobalt do đó, dòng vi khuẩn Gram dương CO6 được xem là dòng vi khuẩn tiềm năng cho nghiên cứu ứng dụng về hấp thu cobalt trong môi trường.Từ khoá: cobalt, hoá hướng động, vi khuẩn.
Description: 30tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31339
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.