Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31344
Title: Thiết kế và thử nghiệm trò chơi học tập trong dạy học môn Vật lí – Phần Quang hình học lớp 11 (cơ bản)
Authors: Đỗ, Thị Phương Thảo
Phạm, Tú Huỳnh
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu, tổng hợp cơ sở lý luận về vấn đề thiết kế và thực nghiệm trò chơi trong dạy học Vật lý. Nghiên cứu một số trò chơi được đón nhận rộng rãi và ứng dụng vào thiết kế các trò chơi trong quá trình dạy học môn Vật lý, đảm bảo sự đa dạng của trò chơi nhằm đáp ứng được nhiều mục tiêu trong dạy học Vật lý. Tìm hiểu khả năng áp dụng thực tế của các trò chơi học tập môn Vật lý đã được thiết kế, từ đó rút ra các kinh nghiệm trong quá trình tiến hành.
Description: 62 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31344
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.