Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31346
Title: Sử dụng một số thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lý THPT
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Trà My
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Có tất cả 2 bộ thí nghiệm được thiết kế cho ba bài học: Thí nghiệm Sự nở dài được sử dụng cho bài 36.Sự nở vì nhiệt của vật rắn(Sách giáo khoa Vật lý 10 cơ bản). Thí nghiệm Khúc xạ ánh sáng được sử dụng cho bài 26. Khúc xạ ánh sáng (Sách giáo khoa Vật lý 11 cơ bản) Thí nghiệm Phản xạ toàn phần được sử dụng cho bài 27.Phản xạ toàn phần.
Description: 53 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31346
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.