Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31348
Title: Khảo sát sự phân cực tròn của bức xạ sóng điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chất
Authors: Trịnh, Thị Ngọc Gia
Nguyễn, Chúc Phương
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: nội dung: Gồm 3 chương: Chương 1 – Tìm hiểu về cơn mưa hạt vật chất Chương 2 – Sự phân cực tròn của bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt Cơ sở lý thuyết Sự phân cực tròn của bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt trong điều kiện thời tiết tốt Sự phân cực tròn của bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt trong điều kiện thời tiết giông bão Chương 3 – Khảo sát sự phân cực tròn của bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt bằng mô phỏng MGMR3D trong trường hợp không có điện trường và có điện trường: độ phân cực tròn phụ thuộc vào góc lệch, độ cao và không phụ thuộc vào điện trường E.
Description: 49 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31348
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.