Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31351
Title: Thiết kế nội dung và kế hoạch bài học bài “Ba định luật Newton về chuyển động” theo chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí năm 2018
Authors: Đặng, Thị Bắc Lý
Ngô, Thị Mộng Tuyền
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tôi đã chọn đề tài luận văn “Thiết kế nội dung và kế hoạch bài học bài Ba định luật Newton về chuyển động theo CTGDPT môn Vật lý năm 2018”. Luận văn bao gồm ba phần: phần mở đầu: giới thiệu đề tài luận văn; phần nội dung: hệ thống cơ sở lí luận của thiết kế nội dung kế hoạch bài học từ đó thiết kế nội dung kế hoạch bài học bài “Ba định luật newton về chuyển động”; phần kết luận hệ thống kết quả đạt được, đề xuất và kiến nghị.
Description: 81 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31351
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.