Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31352
Title: Hình ảnh mặt trăng trong đời sống dân gian Của 3 dân tộc “Khmer, Hoa, Kinh”
Authors: Nguyễn, Hữu Khanh
Trần, Thị Diễm Trinh
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm lược lại những thông tin cơ bản nhất về Mặt Trăng, một vệ tinh của Trái Đất. Hệ thống lại những quan niệm của con người về Mặt Trăng với góc độ theo nét văn hóa của từng dân tộc. Tìm hiểu về những lễ hội về Mặt Trăng còn tồn tại đến hôm nay. Định hướng đề tài ngoại khóa trong hoạt động dạy học.
Description: 52 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31352
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.