Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31357
Title: Mô hình thiết bị bay quadcopter sử dụng giải thuật điều khiển PID ổn định độ cao
Authors: Phạm, Phú Cường
Trần, Trung Hiếu
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Quadcopter là một dạng máy bay lên thẳng được nâng bởi bốn động cơ có lắp cánh quạt đặt trên một khung chữ thập. Mô hình được xây dựng thỏa mãn cả hai yếu tố là nhẹ và chắc chắn. Những chuyển động và độ cao của mô hình được đo đạc thông qua cảm biến IMU MPU6050, cảm biến HC-SR05. Sau đó, các tín hiệu được đưa về vi xử lý để thực hiện thuật toán điều khiển PID cho bốn động cơ bằng phương pháp điều chế độ rộng xung PWM
Description: 75 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31357
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.