Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31357
Nhan đề: Mô hình thiết bị bay quadcopter sử dụng giải thuật điều khiển PID ổn định độ cao
Tác giả: Phạm, Phú Cường
Trần, Trung Hiếu
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Quadcopter là một dạng máy bay lên thẳng được nâng bởi bốn động cơ có lắp cánh quạt đặt trên một khung chữ thập. Mô hình được xây dựng thỏa mãn cả hai yếu tố là nhẹ và chắc chắn. Những chuyển động và độ cao của mô hình được đo đạc thông qua cảm biến IMU MPU6050, cảm biến HC-SR05. Sau đó, các tín hiệu được đưa về vi xử lý để thực hiện thuật toán điều khiển PID cho bốn động cơ bằng phương pháp điều chế độ rộng xung PWM
Mô tả: 75 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31357
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.