Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31364
Title: Phát triển công nghiệp cơ khí: 2 mấu chốt cần phải giải quyết
Authors: Hà Duyên
Keywords: Công nghiệp cơ khí
Công nghiệp phụ trợ
Công nghiệp vật liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.10-11
Abstract: Phát triển công nghiệp cơ khí, chế tạo máy nông nghiệp là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay ngành công nghiệp cơ khí trong nước vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Để ngành công nghiệp cơ khí phát triển, các chuyên gia cho rằng cần giải quyết được hai vấn đề về công nghiệp phụ trợ và công nghiệp vật liệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31364
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
561.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.