Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31367
Title: Khảo sát cường độ của bức xạ sóng điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chất
Authors: Trịnh, Thị Ngọc Gia
Trần, Hữu Nghĩa
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài tìm hiểu những ảnh hưởng của thời tiết và môi trường Trái đất có tác động thế nào đến cơn mưa hạt, cụ thể ở đây là cơn mưa hạt trong điều kiện thời tiết tốt và điều kiện thời tiết giông bão; nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đối với cường độ bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt; sử dụng phần mềm mô phỏng MGMR3D khảo sát cường độ bức xạ phát ra từ cơn mưa hạt trong những trường hợp khác. Tôi đã thu được các mô phỏng bức xạ điện từ của cơn mưa hạt vật chất trong khoảng tần số 30-80MHz và giải thích được các kết quả thu được từ mô phỏng. Tổng cộng số đồ thị thu được từ mô phỏng MGMR3D là 18 đồ thị (9 đồ thị 3D song song với 9 đồ thị 2D).
Description: 50 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31367
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.