Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31374
Title: Thiết kế một số dự án dạy học môn Vật lí, lớp 11 (Cơ bản)
Authors: Đặng, Thị Bắc Lý
Lý, Tuấn Vũ
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các dự án dạy học tự thiết kế: có tất cả 3 dự án: • Dự án “Thiết kế mô hình kính vạn hoa bằng lăng kính và tạo lăng kính chiếu video 3D hologram cho smartphone”. • Dự án “ Chế tạo mô hình bếp điện”. • Dự án “ Tìm hiểu sự ô nhiễm ánh sáng ở quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ, đề xuất ý tưởng thiết kế tranh 3D treo tường về các giải pháp cho sự ô nhiễm đó”.
Description: 76 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31374
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.