Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31377
Title: Nghiên cứu tối ưu bộ thông số hình học của cầu nâng ô tô thủy lực
Authors: Nguyễn, Hồng Tiến
Lê, Văn Nghĩa
Keywords: Cầu nâng
Ô tô
Thủy lực
Gara
Cắt kéo
Phần mềm
Geogebra
Inventor
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.30-37
Abstract: Bài báo này, trình bày các nghiên cứu và đề xuất thử nghiệm các phần mềm về động học (Geogebra) và thiết kế (Inventor) để đưa ra các thông số hình học của cầu nâng ô tô thủy lực, giúp giảm thời gian và chi phí trong thiết kế, gia công, thử nghiệm, từ đó hướng đến phương pháp tích hợp phần mềm trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31377
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.