Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31379
Title: Kỹ thuật điều biến tần số trong giao thoa kế đo dịch chuyển độ chính xác cao
Authors: Nguyễn, Thành Trung
Nguyễn, Vũ Hải Linh
Vũ, Thanh Tùng
Vũ, Toàn Thắng
Keywords: Điều biến tần số
Lock-in Amplifier
Chỉ số điều biến
Hàm Bessel
Biểu đồ Lissajous
Giao thoa kế
Đo độ dịch chuyển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.42-45
Abstract: Bài báo này đề xuất hệ thống giao thoa kế đo dịch chuyển sử dụng nguồn laser bán dẫn được điều biến tần số. Tần số của nguồn laser bán dẫn được điều biến bảng cách điều biến dòng bơm cho laser. Tín hiệu giao thoa được phân tích dưới dạng chuỗi các hàm điều hòa của tần số điều biến bằng cách sử dụng khai triển hàm Bessel loại I.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31379
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.