Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3138
Title: Chính sách thúc đấy xuất khẩu mặt hàng tinh bột sắn (nghiên cứu trường hợp cụm ngành chế biến tinh bột sắn tỉnh Kon Tum)
Authors: Phan, Thị Thanh Trúc
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Chế biến tinh bột sắn
Xuất khẩu
Kon Tum
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.77-86
Abstract: Bài viết sử dụng mô hình kim cương của Michael Porter để đánh giá sự tác động của các nhân tố thuộc cụm ngành chế biến tinh bột sắn tỉnh Kon Tum đến khả năng xuất khẩu trong bối cảnh các nước đang yêu cầu đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường, đề xuất những khuyến nghị chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sang thị trường mới song song với hoạt động bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3138
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_644.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.