Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31384
Title: Phân lập và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn phân hủy cellulose từ ruột mối tại thành phố Long Xuyên – An Giang.
Authors: PGS. TS. Ngô, Thanh Phong
Nguyễn, Thị Kim Thùy
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong đề tài nghiên cứu về việc phân hủy cellulose, từ 6 tổ mối thu được tại Long Xuyên –An Giang đã phân lập được 33 dòng vi khuẩn, có 24/33 dòng có khả năng phân hủy celluloe trên môi trường CMC. Trong số đó, có 4 dòng vi khuẩn có phần trăm phân hủy cellulose cao nổi trội được tiến hành thí nghiệm khảo sát lượng đường sinh ra khi phân hủy cellulose từ rơm. Thí nghiệm được tiến hành trong mốc thời gian là 20 ngày để đo lượng đường sinh ra. Ở từng dòng vi khuẩn khác nhau sẽ có thời gian phân hủy cellulose tối ưu khác nhau. Trong 4 dòng vi khuẩn đem đi tiến hành thí nghiệm, dòng 1ĐT3 sinh ra lượng đường cao nhất (0,711 g/ L) ở ngày thứ 20, với khả năng phân hủy rơm là 41,67%.
Description: 36tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31384
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.