Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31386
Title: Nghiên cứu điều khiển mô hình cánh tay robot gắp và phân loại sản phẩm sử dụng PLC S7 - 1200
Authors: Phan, Văn Hiếu
Tạ, Xuân Tuấn
Keywords: Cánh tay robot
PLC
Chương trình điều khiển
Phân loại sản phẩm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.63-67
Abstract: Bài báo trình bày một kết quả nghiên cứu điều khiển mô hình cánh tay robot gắp và phân loại sản phẩm dùng PLC, cụ thể là nghiên cứu về bộ điều khiển khả trình và ứng dụng nó vào việc xây dựng hệ thống điều khiển cánh tay Robot dùng để gắp và phân loại sản phẩm. Thiết kế mô hình điều khiển cho dây chuyền và lắp ráp mô hình dây chuyển từ các thiết bị có sẵn trên thị trường, chạy thử tốt trên điều kiện khoa học công nghệ thực tiễn. Các kết quả này, góp phần làm rõ thêm tiềm năng ứng dụng các thiết bị có sẵn trên thị trường, định hướng mới về việc thiết kế chế tạo dây chuyền với giá thành thấp, không sử dụng các hệ thống, thiết bị ngoại nhập đắt tiền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31386
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.