Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31401
Title: Nghiên cứu, phát triển và đánh giá độ chính xác của thiết bị đo tự động kiềm của nước trong ao nuôi tôm
Authors: Phạm, Ngọc Tuấn
Nguyễn, Minh Hà
Lê, Minh Vương
Phan, Phương Trình
Từ, Sỹ Ngọc
Nguyễn, Huy Tùng
Huỳnh, Đức Nguyên
Keywords: Độ kiềm của nước
Đo tự động
Chất lượng nước
Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.74-83
Abstract: Ngành nuôi trồng thủy săn, đặc biệt là nuôi tôm, đang có những bước phát triển nhanh chóng nhưng đồng thời cũng gặp nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường nước làm phát sinh dịch bệnh, gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe con người và các loài thủy sản, làm giảm tỷ lệ thành công trong nuôi trồng và hiệu quả đầu tư. Vì vậy, việc giám sát các thông số chất lượng nước, trong đó có độ kiềm, là cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31401
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.