Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31407
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của rèn tự do và xử lý nhiệt đến tổ chức cơ tính của phôi Molipden chế tạo từ phương pháp luyện kim bột
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Anh
Sái, Mạnh Thắng
Từ khoá: Rèn molipden
Luyện kim bột
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.91-97
Tóm tắt: Bài báo trình bày vấn đề nghiên cứu về ảnh hưởng của quá trình rèn tự do và xử lý nhiệt đến sự thay đổi tổ chức và cơ tính của phôi Molipden, chế tạo từ phương pháp luyện kim bột. Kết quả thu được phôi có khối lượng riêng, độ cứng và tổ chức có thể được sử dụng để chế tạo các chi tiết làm việc ở nhiệt độ cao như: Loa phụt của các tên lửa nhiên liệu rắn cỡ nhỏ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31407
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.