Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31410
Title: Điện thoại thông minh thúc đẩy tiếp cận tín dụng của hộ gia đình ở Tây Bắc, Việt Nam: Hàm ý chính sách ứng dụng công nghệ số trong thúc đẩy tài chính toàn diện ở nông thôn
Authors: Đỗ, Xuân Luận
Keywords: Công nghệ số
Điện thoại thông minh
Hộ gia đình ở nông thôn
Tây Bắc
Tín dụng
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 11 .- Tr.68-88
Abstract: Nghiên cứu nhằm kiểm định giả thuyết cho rằng sở hữu điện thoại thông minh làm tăng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của hộ gia đình ở nông thôn. Nghiên cứu phát triển mô hình Probit với biến công cụ (IVprobit) để phân tích số liệu thu thập từ phỏng vấn trực tiếp 539 hộ gia đình ở nông thôn vùng Tây Bắc Việt Nam. Kết quả cho thấy sở hữu điện thoại thông minh có tương quan thuận tới khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn. Điện thoại thông minh giúp người dân tiếp cận các thông tin về nguồn vốn, điều kiện và quy trình vay vốn thuận tiện hơn. Điện thoại thông minh cũng giúp người dân nắm bắt được các kiến thức sản xuất, kinh doanh để tăng kiến thức, năng lực tiếp cận và sử dụng vốn vay. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng việc phát triển các ứng dụng trên điện thoại thông minh để cung ứng tín dụng và các dịch vụ ngân hàng khác tới khu vực nông thôn miền núi là tiềm năng, để giảm chi phí giao dịch và sự phụ thuộc vào tài sản thế chấp. Tuy vậy, các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch cần được giảm thiểu để tăng niêm tin của người sử dụng. Ngoài ra, nâng năng lực cho người dân nông thôn trong ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31410
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.