Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31416
Title: Nghiên cứu thiết kế khung xe sơ mi rơ móc sử dụng phương pháp tối ưu hóa topology
Authors: Dương, Thị Hiện
Trần, Thanh Tùng
Keywords: Sơ mi rơ móc
SIMP
Topology
Tối ưu hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.104-108
Abstract: Sử dụng phương pháp tối ưu hóa topology vào các nghiên cứu sản xuất cụm chi tiết và chi tiết đã được áp dụng rất nhiều trên thế giới, trong tương lai, ngành công nghệ chế tạo ở Việt Nam sẽ sớm bắt kịp nền công nghiệp thế giới và áp dụng khoa học công nghệ máy tính vào sản xuất. Sử dụng phần mềm Solidthinking Inspire vào quá trình đưa ra ý tưởng thiết kế ban đầu cho kỹ sư, không chỉ tiết kiệm tối đa thời gian, mà còn cắt giảm chi phí dễ thử nghiệm. Phần mềm sử dụng thuật toán SIMP giải quyết bài toán tối ưu hóa. Kết quả tối ưu sau khi kiểm nghiệm thấy đủ bên trong trường hợp tĩnh trên mặt đường bằng phẳng, mặt đường nghiêng và tải trọng động trên mặt đường AB.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31416
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.