Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31422
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố vật lý lên trường vận tốc của dòng điện di (Ion drag Flow) nhằm ứng dụng vào việc gia tăng hiệu suất trao đổi nhiệt
Authors: Trần, Khánh Dương
Keywords: EHD
lon drag flow
Dòng điện di
Trường vận tốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.127-131
Abstract: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của một vài yếu tố vật lý như: Khoảng cách giữa các điện cực và độ lớn của biên độ điện áp nguồn cấp lên trường vận tốc dòng chảy sinh ra bởi hiệu ứng dòng điện di (ion drag flow). Nghiên cứu sử dụng một hệ thống CCD camera để ghi lại chuyển động của dòng chất lỏng và sử dụng công nghệ PIV để tính toán và phác họa ra trường vận tốc của dòng điện di dưới sự ảnh hưởng của một số yếu tố vật lý tác động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31422
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.