Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Hải Lý-
dc.date.accessioned2020-08-14T03:14:02Z-
dc.date.available2020-08-14T03:14:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31428-
dc.description.abstractNghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của việc doanh nghiệp mua lại cổ phần lên thanh khoản của cổ phiếu xung quanh ngày doanh nghiệp đưa ra thông báo mua lại, và trong năm doanh nghiệp tiến hành mua lại. Sử dụng 525 công bố mua lại được thu thập thủ công từ dữ liệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2016, tác giả tìm thấy thanh khoản ngắn hạn có sự cải thiện ở một số khía cạnh. Kiểm soát các nhân tố có khả năng ảnh hưởng tới thanh khoản, kết quả cho thấy tỉ lệ mua lại thực tế giúp giảm độ nhạy cảm của giá, nhưng chưa tìm thấy chứng cứ mua lại giúp thu hẹp khoản chênh lệch giá và độ sâu cổ phiếu. Vì thế, tác giả kết luận rằng ảnh hưởng của mua lại lên thanh khoản cổ phiếu ở thị trường Việt Nam hỗ trợ hạn chế cho giả thuyết giao dịch cạnh tranh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 05 .- Tr.23-45-
dc.subjectThanh khoản cổ phiếuvi_VN
dc.subjectMua lại cổ phầnvi_VN
dc.titleThanh khoản cổ phiếu khi doanh nghiệp mua lại cổ phần trên thị trường tự dovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.13 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.