Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31434
Title: Hoàn thiện chính sách phát triển trường nghề tư thục
Authors: Hà Vy
Keywords: Chính sách phát triển
Trường nghề tư thục
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.166-167
Abstract: Tổng cục GDNN đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 45% trường nghề tư thục, so với khoảng 30% như hiện nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu này, cần tiếp tục triển khai các chính sách thông thoáng, cởi mở hơn để thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực GDNN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31434
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
633.35 kBAdobe PDF
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.