Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31434
Nhan đề: Hoàn thiện chính sách phát triển trường nghề tư thục
Tác giả: Hà Vy
Từ khoá: Chính sách phát triển
Trường nghề tư thục
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.166-167
Tóm tắt: Tổng cục GDNN đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 45% trường nghề tư thục, so với khoảng 30% như hiện nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu này, cần tiếp tục triển khai các chính sách thông thoáng, cởi mở hơn để thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực GDNN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31434
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
633.35 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.