Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31435
Title: Ra mắt sản phẩm xe máy điện của Việt Nam có công suất 4000W
Authors: Kim Cương
Keywords: Xe máy điện
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.168
Abstract: PEGA là hãng xe máy điện, xe đạp điện đầu tiên mang của doanh nghiệp Việt Nam vừa cho ra mắt dòng sản phẩm xe máy điện PEGA-S mang nhiều tính năng cải tiến, ưu việt đáp ứng các tiêu chí về chất lượng sản phẩm thị trường đòi hỏi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31435
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
243.47 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.