Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31438
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với hoạt động du lịch sinh thái miệt vườn trên địa bàn huyện Trà Ôn -tỉnh Vĩnh Long
Authors: Lý, Mỷ Tiên
Nguyễn, Thị Mộng Giao
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với hoạt động du lịch sinh thái miệt vườn trên địa bàn huyện Trà Ôn, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao sự hài lòng của du khách đối với loại hình du lịch miệt vườn tại Trà Ôn.
Description: 94tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31438
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.