Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31438
Nhan đề: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với hoạt động du lịch sinh thái miệt vườn trên địa bàn huyện Trà Ôn -tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Lý, Mỷ Tiên
Nguyễn, Thị Mộng Giao
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với hoạt động du lịch sinh thái miệt vườn trên địa bàn huyện Trà Ôn, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao sự hài lòng của du khách đối với loại hình du lịch miệt vườn tại Trà Ôn.
Mô tả: 94tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31438
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.