Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31440
Title: Robot côn trùng có thể bay liên tục 9 phút
Authors: Hồng Hà
Keywords: Robot côn trùng
Bay liên tục 9 phút
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.169
Abstract: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Konkuk, Hàn Quốc đã tạo ra KUBeetle-S, một con robot bay lấy cảm hứng từ loài côn trùng lớn nhất hành tinh - bọ hung sừng chữ Y (Allomyrina dichotoma).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31440
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
268.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.