Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Hoàng-
dc.date.accessioned2020-08-14T06:41:09Z-
dc.date.available2020-08-14T06:41:09Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31443-
dc.description.abstractNghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: Việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xem là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ Đại hội VI, Đảng, Nhà nước đã chú trọng nghiên cứu, đổi mới nhận thức, lý luận, có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.113-114-
dc.subjectNguyên tắcvi_VN
dc.subjectTư duyvi_VN
dc.subjectThể chếvi_VN
dc.subjectĐổi mới nhận thức, lý luậnvi_VN
dc.subjectXã hội Chủ nghĩavi_VN
dc.titleCác nguyên tắc tư duy về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
810.58 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.