Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31444
Title: Kinh tế tri thức với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Thúy Vân
Keywords: Kinh tế tri thức
Đào tạo
Nguồn nhân lực
Chất lượng
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.115-116
Abstract: Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang làm biến đổi sâu sắc nền kinh tế thế giới, hình thành nền kinh tế tri thức. Để từng bước hình thành nền kinh tế tri thức, Việt Nam cần chủ động, tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng các giải pháp cơ bản như: gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực thay đổi phương thức đào tạo; đào tạo là để đáp ứng nhu cầu xã hội; kết hợp chặt chẽ đào tạo với sản xuất, lý thuyết với thực hành, coi trọng việc thực tập của người học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31444
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
859.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.