Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31455
Title: Khách hàng của tương lai
Authors: Nguyễn, Anh Dzũng
Keywords: Gen Z
Thời đại chấm com
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 08 .- Tr.19-20
Abstract: Không còn là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về cách tiếp cận thế hệ người tiêu dùng tiếp theo. Và đã đến lúc để nói về Gen Z (thế hệ sinh ra trong khoảng năm 1996 - 2005) - còn được biết là “thế hệ kết nối” hay “những đứa trẻ trong thời đại chấm com”. Theo ước tính, đến năm 2025, sẽ có hai tỉ người trên toàn cầu và Việt Nam có 15 triệu người thuộc Thế hệ Z - lực lượng đóng góp 21% vào nguồn lao động và chiếm 30% lực lượng tiêu dùng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31455
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
763.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.